ร้านเนื้อญี่ปุ่น Baan Nakatani
Home Introduction Menu Wine List Access Delicatessen Information Contact us
polaire
ไวน์
Baan Nakatani นำมาออกรสชาติของเนื้อวัวและเราขอสงวนไวน์
ค่าธรรมเนียมในการเปิดขวด 500 บาทต่อขวด